Eurookna

Naše okna byla odzkoušena Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, Praha, s.p. a bylo na ně vydáno Stavebně technické osvědčení. Na okna je vystaveno Prohlášení o shodě. Okna vyráběna a dodávána naší firmou splňují požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, což můžeme doložit protokolem dle ČSN EN ISO 10077-1.

Okna a dveře vyrábíme na zakázku dle námi zaměřených rozměrů. Tvary dle přání zákazníka od klasických pravoúhlých po šíkmé a obloukové. Členění vchodových dveří a výplně vždy konzultujeme se zákazníkem a dveře spolu vytváříme dle jeho přání a představ.

Dřevěný eurohranol

Pro výrobu oken a dveří je základní surovinou jehličnaté, listnaté a také tropické dřevo. Řezivo vysušené na vlhkost 10-12% se zpracuje na jednotlivé lamely – základní díly pro výrobu lepeného eurohranolu. Eurohranoly se vyrábějí tlakovým lepením lamel na sebe v hydraulickém lisu. Samotná okenní konstrukce je vyráběna z třívrstvého lepeného hranolu, který zajistí absolutní tvarovou a objemovou stálost okenní konstrukce. Veškeré použité materiály jsou dle norem DIN a splňují prohlášení o shodě. Nakupujeme výhradně certifikované lamely od renomovaných dodavatelů.

Mezi základní používané dřeviny patří: smrk, dub a meranti.

Europrofil se rozlišuje na dvě varianty kvality

  • napojovaná lamela (CINK)
  • nenapojovaná lamela (FIX)