MIV-meziokenní izolační vložka

Základní popis:

Dílec je rámové konstrukce s tepelně izolační výplní. Rám je vyroben z plného termoplastického materiálu. Vnější opláštění je tvořeno Al plechem ve formě krabice s povrchovou pohledovou úpravou práškovou vypalovací barvou, ve 40-ti základních odstínech stupnice RAL nebo nástřikem fasádní hmoty na bázi čistě akrylátové disperze. Vnitřní izolace panelu je neprodyšně uzavřena nalepenou parozábranou a nehořlavou fólii s reflexní hliníkovou vrstvou. Interiérová strana sendvičové konstrukce je tvořena protipožárním sádrokartonem, alternativně nehořlavou sádrovláknitou deskou FERMACELL.

Výplňový dílec obvodových stěn - stavební panel ALKUPRIMUS sendvičové konstrukce je certifikován státní zkušebnou a je chráněn „Úřadem průmyslového vlastnictví" jako užitný vzor a zápisem ochranné známky. Vyrábí se v rozměrech panelu 300 - 1200 mm x 1600 - 2400 mm v tl. 83 - 105 mm (pro následné zateplení) a v tl. 190 mm v rámci platných norem, včetně protipožárních předpisů.